"אפס כי לא יהיה בך אביון"

רצונו הטבעי של כל אדם הוא לעמוד ברשות עצמו ולא להזדקק לחסדם של אחרים , אנו נדרשים רק להעניק לו את הביטחון כי ביכולתו לעשות זאת ואת האימון הכלים והליווי הנדרשים להשגת מטרה זו.